Lietošanas noteikumi

Lietošanas noteikumi

SIA "MEDU", reģistrācijas Nr. 40103954457, juridiskā adrese: Bērzu iela 9 k-1 - 43, Baloži, Ķekavas nov., LV-2112, turpmāk – internetveikals – nodrošina mājas lapā pieejamo saturu un sniedz preces/pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem Lietošanas noteikumiem.

  1. Vispārīgie noteikumi

Atverot jebkuru 3 pavāru mājas lapas sadaļu, Jūs piekrītat 3 pavāru Privātuma politikai.

Ja patērētājs, izmantojot mājas lapas starpniecību iegādājas preces/pakalpojumus, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta Latvijas Republikas tiesību normām, kas regulē distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu” u.c.

Veicot produktu iegādi Jūs (turpmāk Jūs vai Pircējs) apliecināt, ka esat izlasījis un piekrītat šiem Lietošanas noteikumiem.

  1. Pirkumu veikšana

Interneta veikalā pārdoto produktu cenas un specifikācija ir norādītas blakus produktiem. Visas cenas norādīts euro (€).

Lai veiktu pasūtījumu, izvēlieties dāvanu kartes summu un spiediet ‘Tālāk‘. Aizpildiet visus nepieciešamos informācijas laukus. Veiciet pirkuma apmaksu, lai pabeigtu pasūtījumu un saņemiet savu dāvanu karti elektroniski norādītajā e-pasta adresē 24h laikā. 

Nospiežot pogu 'Noformēt pasūtījumu'', aizpildiet visus nepieciešamos informācijas laukus, kas nepieciešami rēķina izveidei un produkta piegādei. Izvēlieties piegādes veidu un veiciet pirkuma apmaksu, lai pabeigtu pasūtījumu un saņemiet savus produktus norādītajā piegādes formā.

  1. Apmaksas noteikumi

Norēķinu valūta vietnē ir eiro. Pirkumu iespējams apmaksāt izvēloties sekojošas maksājumu metodes, ko nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv , Maksekeskus AS: Latvijas internetbanku maksājumi: Swedbank, SEB, Citadele un Luminor un •          Visa/Mastercard karšu maksājumi. Personas dati, kas nepieciešami maksājumu veikšanai, tiek nodoti licencētai maksājumu iestādei Maksekeskus AS.

Izmantojot internetbanku apmaksas metodi, apstipriniet pasūtījumu un noklikšķiniet uz pogas “Atgriezties pie tirgotāja”.

Juridiskām personām pieejama apmaksa ar pārskaitījumu. Aizpildot rēķinam nepieciešamo informāciju, rēķins tiks automātiski nosūtīts 1h laikā uz norādīto e-pasta adresi.

Līgums stājas spēkā līdz ar veiksmīgu maksājumu uz internetveikala bankas kontu. Ja kādu iemeslu dēļ pasūtījumu izpildīt nebūs iespējams, Pircējs par to tiks informēts un samaksātā summa tiks atmaksāta pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

  1. Piegādes noteikumi

Dāvanu karte pēc iegādes tiek nosūtīta elektroniski uz pircēja norādīto e-pasta adresi 24 stundu laikā.

E-veikala produktus iespējams saņemt 3 pavāru restorānā, Torņa ielā 4, Rīgā, kā arī Stabu ielā 14, Rīgā (Ramen Riga) vai tos piegādāt ar Omniva kurjeru Latvijas teritorijā. Piegādes izmaksas tiek parādītas, pirms pasūtījuma apstiprināšanas. Pasūtījums tiks piegādāts saskaņā ar pircēja norādīto informāciju 1-3 darba dienu laikā. Izņēmuma gadījumos mums ir tiesības nosūtīt preces līdz 45 kalendāra dienām, par to informējot klientu. Citos jautājumos par piegādi, lūdzam rakstīt uz .

  1. Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža. (Atkarībā no preces, pircējam var nebūt obligātas atteikuma tiesības, šādā gadījumā iemeslam ir jābūt skaidri norādītam un izskaidrotam). Atteikuma tiesības nav piemērojamas, ja Pircējs ir juridiska persona.

Lai izmantotu 14 dienu atteikuma tiesības, preces drīkst izmantot tikai tām paredzētajiem mērķiem, patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Lai atteiktos no preces jums jāiesniedz rakstisks atteikums, nosūtot to uz e-pasta adresi 14 dienu laikā pēc preču saņemšanas. Jūs sedzat preces atgriešanas izmaksas, izņemot gadījumus, kad iemesls atgriešanai ir tas, ka prece neatbilst pasūtījumam (piemēram, nepareizs vai bojāts produkts).

Ja preces tiek nepiemēroti izmantotas vai bojātas, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums, vai, ja tās iepakojums ir būtiski bojāts , internetveikalam ir tiesības samazināt atmaksājamo summu atbilstoši preces vērtības samazinājumam.

Pircēja pienākums ir bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc rakstiska atteikuma nosūtīšanas internetveikalam, atdot 3 pavāru restorānam Preces. Pēc atpakaļ nosūtīto preču saņemšanas internetveikals nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā, atmaksā visus no pircēja saņemtos maksājumus pamatojoties uz Distances līgumu.

3 pavāru restorānam ir tiesības aizturēt maksājumu līdz brīdim, kamēr nav saņēmis no Pircēja Preces vai preču atgriešanas apliecinājumu. Ja pircējs ir izvēlējies citu sūtīšanas veidu nekā lētāko internetveikalā piedāvāto sūtījumu veidu, internetveikalam nav pienākums kompensēt pārsniegtās sūtījuma izmaksas.

Internetveikals nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus internetveikala saprātīgas kontroles.

Jūs zaudējat atteikuma tiesības, ja esat atvēris preces iepakojumu, vai, ja par atteikuma tiesību izmantošanu, nav paziņots 14 dienu termiņā pēc preces saņemšanas.

  1. Patērētāja tiesības par līgumam neatbilstošu preci

Internetveikals ir atbildīgs par Pircējam pārdoto preču neatbilstību līguma noteikumiem vai trūkumiem kas radusies 6 mēnešu laikā pēc preču piegādes dienas klientam, vai bijusi piegādes brīdī, ja šāds pieņēmums nav pretrunā ar lietas īpašībām vai trūkumu. Pircējam ir jāinformē Pārdevējs par preču neatbilstību nekavējoties, pēc tās konstatēšanas, t.i., jāiesniedz sūdzība. Pircējs var iesniegt sūdzību, sazinoties ar internetveikalu, rakstot uz

Internetveikals nav atbildīgs par defektiem, kas radušies pēc preču piegādes Pircējam. Ja iegādātajām precēm ir trūkumi, par kuriem ir atbildīgs Pārdevējs, Pircējam ir tiesības pieprasīt preču trūkumu novēršanu vai apmaiņu pret jaunām precēm bez maksas .

Ja preces nav iespējams labot vai nomainīt, Pārdevējs atdod Pircējam visus Distances līgumā paredzētos maksājumus. Pārdevējs uz patērētāja sūdzību sniedz rakstisku atbildi 14 dienu laikā.

  1. Pircēja personas datu apstrāde

Internetveikals apstrādā tikai tos personas datus, kurus pircējs ir ievadījis pie preču pasūtīšanas, kā piemēram,  vārds, uzvārds, e-pasts, telnr., piegādes adrese, juridiskām personām – uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese u.c.

Internetveikals nodod personas datus transporta pakalpojumu sniedzējam/iem, lai nodrošinātu preču piegādi.

Ja Jūs esat nepārprotami piekritis saņemt mūsu mārketinga paziņojumus, tostarp jaunumus, mēs laiku pa laikam varam sazināties ar Jums nosūtot informāciju par mūsu pakalpojumiem un jaunākajiem piedāvājumiem. Šajā nolūkā mēs varam apstrādāt Jūsu e-pasta adresi, kuru norādījāt, pierakstoties mārketinga komunikācijai. Pircējam ir iespēja atteikties no mārketinga paziņojumiem, paziņojot par to mums, rakstot uz .

  1. Strīdu izšķiršanas kārtība

Jautājumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos un nosacījumos, Pircējs un Pārdevējs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

Puses visus starp Pārdevēju un Pircēju radušos strīdus risina savstaprēju sarunu vai sarakstes ceļā. Ja strīdu neizdosies atrisinās sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās Latvijas Republikas tiesā, ievērojot LR normatīvos aktus. Strīdus starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju var nodot risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai Latvijas Republikas tiesā.

Pircējam ir tiesības vērsties arī Eiropas Savienības strīdu izšķiršanas iestādēs.

3 pavāru restorānam ir tiesības mainīt Lietošanas noteikumus jebkurā laikā.